Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Sázava a Žďár nad Sázavou