Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Sázava a Žďár nad Sázavou

Kontakt

sídlo sboru:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sázavě
Sázava 73
592 11 Velká Losenice
telefon: 566 666 211
mail: sazava@evangnet.cz
web: sazava.evangnet.cz

IČO: 43378960
číslo účtu: 162 225 93 29/0800

farářka: Mgr. Alžběta Hatajová
mobil: 733 646 895
mail: a.matejovska@seznam.cz

kurátor: ing. Radek Černý
mobil: 774 337 544
mail: rad.cerny@seznam.cz

pastorační pracovnice: Drahomíra Pešlová
tel.: 566 667 162

modlitebna ve Žďáře:
Husova 10
591 01 Žďár nad Sázavou

 

Výpis z rejstříku Ministerstva kultury

Aktuálně

Loučení se školním rokem

Českobratrská církev evangelická vás zve na Loučení se školním rokem.

Sborové akce červen 2020

Kalendář sborových akcí červen 2020.

Setkání ke Dni Země

Farní sbor v Sázavě vás zve na setkání ke Dni Země.

Kázání 3.5.2020

J 15, 1-8 RATOLESTI NA VINICI PÁNĚ

Odkazy