Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Sázava a Žďár nad Sázavou

Kontakt

sídlo sboru:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Sázavě
Sázava 73
592 11 Velká Losenice
telefon: 566 666 211
mail: sazava@evangnet.cz
web: sazava.evangnet.cz

IČO: 43378960
číslo účtu: 162 225 93 29/0800

farářka: Mgr. Alžběta Hatajová
mobil: 733 646 895
mail: a.matejovska@seznam.cz

kurátor: ing. Radek Černý
mobil: 774 337 544
mail: rad.cerny@seznam.cz

pastorační pracovnice: Drahomíra Pešlová
tel.: 566 667 162

modlitebna ve Žďáře:
Husova 10
591 01 Žďár nad Sázavou

 

Výpis z rejstříku Ministerstva kultury