Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
Sázava a Žďár nad Sázavou

Setkávání

 

Pravidelná setkání v týdnu

školní rok 2018/2019

úterý:

19.00 Žďár           Večer s hostem (1x měsíčně dle ohlášení)

 

středa:

19.00 Žďár           Staršovstvo (poslední středa v měsíci)

čtvrtek:

10.00 Žďár           Bohoslužby v domově důchodců (zpravidla 2. čtvrtek v měsíci)

15.00 Žďár           Biblická hodina (2. týden v měsíci)

18.00 Žďár           Setkání mládeže (cca 1x za 3 týdny)

 

pátek:

14.00 Žďár           Náboženství pro děti

17.00 Sázava       Náboženství pro děti

 

nedělní bohoslužby:

8.30 Žďár

10.00 Sázava

18.00 Žďár           Bohoslužba v Kavárně u tety Hany (2. neděli v měsíci)

Večeře Páně je vysluhována každou 1. neděli v měsíci a o svátcích.

V Sázavě je každou neděli nedělní škola pro děti (vyjma letních prázdnin).